تاییدیه دادگستری

بررسی مدارک پیش از ارسال اصل مدرک

با ارسال تصویر مدارک و تصویر پاسپورت پیش از ارسال اصل مدارک، راهنمایی‌های لازم درباره مدارک پیش‌نیاز، تاییدیه تحصیلی و … صورت می‌گیرد.

بررسی ترجمه قبل از ارسال برای پرینت

پس از انجام ترجمه و قبل از پرینت آن روی سربرگ رسمی، فایل‌های ترجمه به کاربران ارسال می‌شود، تا تمام موارد مانند اسپل اسامی خاص یا نام دروس گذارنده شده از سمت کاربر بررسی شود. در نتیجه، در پرینت نهایی خطاهای غافلگیرکننده پیش نمی‌آید.

مرحله به مرحله، کنار شماییم

مراحل انجام ترجمه رسمی و تاییدیه ها آن با پیامک به کاربر اطلاع‌رسانی می‌شود تا خیال او از سرعت و دقت در انجام کار در دارالترجمه آسوده باشد.

لیست دفاتر ترجمه رسمی ایران

قبل از انجام ترجمه رسمی، از مجوز دفاتر ترجمه اطمینان حاصل کنید.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید